Podvojné účetnictví

Modul řeší komplexně problematiku vedení podvojného účetnictví od zadání prvotních dokladů až po rozbory a účetní výkazy.