Týdenní kurz „Základy obsluhy PC“

Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s PC a jeho programovým vybavením. Součástí kurzu je seznámení s operačním systémem Windows XP, s programem MS Word a  MS Excel, a seznámení se základy použití Internetu. Probíraná látka je důkladně procvičována a absolvent má možnost své vědomosti ověřit pomocí cvičných testů. Program kurzu může být přizpůsoben požadavkům posluchačů a jejich schopnostem.

Doba trvání:      25 hodin - pondělí až pátek od 8.00 do 13.00 hod.

Předpoklady:     absolvování kurzu nepředpokládá předběžné znalosti.

Osvědčení:        absolvent získá potvrzení o absolvování kurzu „Základy PC v rozsahu 25. hodin“

Cena kurzu :    4.800,- Kč ( cena je včetně 20% DPH - 4.000,- bez DPH )   

Termíny školení

Obsah školení: