Určení a cíl kurzu

Rekvalifikační kurz „Obsluha počítače“ je pořádán na základě akreditace MŠMT a je určen pro začínající uživatele z řad uchazečů o zaměstnání registrovaných i neregistrovaných na úřadu práce.

Absolvování kurzu nepředpokládá žádné předchozí vědomosti z oblasti výpočetní techniky.

Kurz je pořádán v dopoledních hodinách po dobu tří týdnů ( cca 90 hodin výuky ) nebo po dobu čtyř týdnů (128 hodin výuky) a jeho cílem je připravit absolventa k samostatné tvůrčí práci na počítači a umožnit mu další rozvoj vědomostí samostatným studiem nebo absolvováním dalších návazných kurzů určených pro pokročilé uživatele PC. 

Termíny kurzů

Organizace kurzu

 Kurz je rozdělen do několika modulů. Jednotlivé moduly na sebe navazují a úspěšné absolvování modulu předpokládá dobrou znalost látky modulů předchozích. Výuka každého modulu je zakončena testem. Úspěšné vypracování testů je podmínkou k připuštění k závěrečné zkoušce konané na závěr kurzu. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získává absolvent osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. Toto osvědčení je vydáno na základě pověření k vydávání dokladu o kvalifikaci s celostátní platností podle vyhlášky 524/2004 Sb. MŠMT České republiky.
 

Přehled modulů

Obsah každého modulu je dán závaznou osnovou. Zvládnutí probrané látky je testováno. Úspěšné vykonání testu je podmínkou k vykonání závěrečné zkoušky.

MODUL 1 – Základy informačních technologií

Obsah : Co je to počítač, využití počítače. Vymezení pojmu HARDWARE, základní počítačová sestava, další zařízení připojitelná k základní jednotce, vymezení pojmu vstupní a výstupní zařízení, popis a ovládání. Vymezení pojmu SOFTWARE, základní software, uživatelský software, vymezení pojmu SOUBOR, typ souboru, název souboru, správa souborů. Princip práce PC, operační paměť, vnější paměť, druhy vnějších pamětí, kapacita paměťových médií, jednotka kapacity. Vymezení pojmu počítačový vir, antivirová ochrana, možnosti. Využití služby ZÁLOHOVÁNÍ OS Windows, možnosti. Vymezení pojmů SCANDISK, DEFRAGMENTACE DISKU, možnosti těchto služeb v OS Windows.

MODUL 2 – Operační systém WINDOWS

Obsah : Vymezení pojmu operační systém, vývoj operačního systému, textové prostředí OS, grafické prostředí OS, uživatelské služby operačního systému, systémové služby operačního systému, příslušenství operačního systému.

MODUL 3 – Textový editor MS WORD

Obsah : Prostředí programů MS Office. Vymezení pojmu DOKUMENT, vytvoření dokumentu, formátování dokumentu, grafické možnosti programu WORD, práce s tabulkou v dokumentu.

MODUL 4 – Tabulkový procesor MS EXCEL

Obsah : Použití programu EXCEL, postup řešení úlohy, vymezení pojmu TABULKA, postup vytvoření tabulky, formátování tabulky, grafické možnosti programu MS EXCEL, graf v tabulce, seznam v tabulce, kontingenční tabulka.

MODUL 6 – Vytváření prezentací - MS PowerPoint

Obsah : Použití programu PowerPoint, postup řešení úlohy, vymezení pojmu SNÍMEK, postup vytvoření prezentace, formátování snímků, grafické možnosti programu MS PowerPoint, nastavení prezentace.

MODUL 7 – Internet a elektronická pošta

Obsah : Vymezení pojmu INTERNET, možnosti připojení, služby internetu, WEB a vyhledávání informací, komunikace v psané podobě, komunikace v mluvené podobě. Elektronická pošta,  "free-mail" a poštovní klient, práce s MICROSOFT OUTLOOK a OUTLOOK EXPRESS, bezpečnost při práci na internetu, antivirová ochrana.