Koncepce programu

Program je rozdělen do tří hlavních částí

Jako pomocné funkce jsou zařazeny :