Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Modul majetek řeší problematiku dlouhodobého i krátkodobého hmotného a nehmotného majetku. Je opět provozovatelný samostatně, nebo v rámci projektu ProfEs a ASŘ.

                        Drobný hmotný a nehmotný majetek