Letní prázdninové kurzy "Obsluha PC"

Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s PC a jeho programovým vybavením. Součástí kurzu je seznámení s operačním systémem Windows XP, s programem MS Word a  MS Excel, možnostmi grafiky na PC, úpravou digitální fotografie a seznámení se základy použití Internetu. Probíraná látka je důkladně procvičována a absolvent má možnost své vědomosti ověřit pomocí cvičných testů. Program kurzu může být přizpůsoben požadavkům posluchačů a jejich schopnostem.

Program školení:

Pondělí : Operační systém Windows (práce se složkami a soubory)

Úterý    : Práce s texrem (Textový editor WORD)

Středa  : Výpočty (Tabulkový procesor EXCEL)

Čtvrtek : Grafika na PC a úprava digitální fotografie (PowerPoint, Zoner)

Pátek    : Internet, E-mail (IE 8, Outlook, freemail)

Přihlásit se můžete na celý kurz, nebo jen na jednotlivá témata !

Doba trvání:      20 hodin - pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hod.

Předpoklady:     absolvování kurzu nepředpokládá předběžné znalosti.

Osvědčení:        absolvent, který absolvuje celý kurz, získá potvrzení o absolvování kurzu „Základy PC v rozsahu 20. hodin“

Cena kurzu :     600,- Kč/den , 2.800,- Kč/celý kurz ( ceny jsou včetně 20% DPH )   

 

Termíny školení