IMES je podnikový informační ERP systém. Je plně integrován do prostředí operačního systému Windows a pracuje na platformě MS SQL. Dokáže plně uspokojit nejen menší a střední firmy, ale díky svému důkladnému analytickému základu a rozsáhlým možnostem nastavení též potřeby firem velkých. IMES je modulární systém složený z několika desítek modulů, takže konkrétní implementace u cílového zákazníka umožňuje využití pouze těch modulů, které pokryjí aktuální zákazníkovy požadavky s možností postupného rozšířeného využíván. Přestože se skládá z relativně mnoha modulů, byl při vývoji kladen velký důraz na jednotné ovládání, jednotný vzhled a jednotný způsob práce. Základní informace:

 Parametry zpracování

 Spouštění

 Uživatelé

 Importy a exporty dat

Období systému, agendy, modulů a řad, souběh měsíců a roků, přechod na nové období   (uzávěrka)

 Pořízení dat podle šablon

 Evidence záloh, vystavení zálohových a proforma faktur

 Odložené platby, jejich likvidace

 Využití saldokonta jako zdroj dat při zpracování jiných modulů   

 Předkontace a účtování prvotních dokladů 

 Opravy prvotních dokladů, uzavřené a neuzavřené doklady

 Tiskové sestavy

 Doklady

 Přehledy

 Cizí jazyk

 Cizí měna

 Vazby