Evidenční karta

Program pro evidenci majetků osob

Program evidenční karta je používán zemědělskými subjekty od období transformace. Eviduje majetky osob, které obhospodařuje podnikatelský subjekt. Program respektuje typ majetku ( restituce, peněžitý vklad a pod. ) a zároveň pracuje s vklady, pronájmy, neděl. fondem ... tj. typem užití. Jednotlivé položky pak tvoří majetkovou kartu osoby. Veškeré pohyby, tj. převody, výdeje, splátky a pod. jsou zachyceny v této majetkové kartě s datem pohybu. Program umožňuje zpětné rekonstrukce stavu majetku k určitému datu, snadné provádění převodů a výdejů a výpočet podílu.

Program obsahuje následující registry a funkce:

Na program Evidenční karta navazují programy: Složenky-H, Naturálie, Akcie, Evidence půdy.