Dotace

Program pro zpracování podkladů pro dotace na zemědělské pozemky

 

Program je zpracován na základě sedmiletých zkušeností s programem Evidence půdy v zemědělských podnicích a je koncipován tak, aby byl velice snadno ovladatelný a pochopitelný. Jeho výstupem pak jsou podklady pro dotace na pozemky. Pořízená data zůstávají pro další využití. Software pro dotace se může stát i základem evidence půdy, tj. data pořízená v programu dotace lze později převzít do programu Evidence půdy. Program též umožňuje základní evidenci pozemku včetně vlast. vtahů a smluv. Lze jej též jako počáteční evidence pozemků. Zemědělské subjekty, které používají náš program Evidence půdy mohou pak pouze převzít údaje do programu Dotace.

VÝHODY

Navazující programy :    Evidence půdy

                                         S - mapy