Agroevidence

Program Agronom je používán v zemědělských subjektech od roku 1993 a je pravidelně aktualizován. Zařazení bilancí prvků při výživě rostlin je prvním krokem k rozšíření z programu "plánovacího a evidenčního "na program" plánovací, evidenční a metodický". Verze 4.0 obsahuje řadu novinek, mimo nové kapitoly programu je podstatně zjednodušena obsluha a zvýšen uživatelský komfort.

Hlavní funkce programu s možností přenosu údajů z plánu do skutečnosti. Obě části pak obsahují následující kapitoly:

Program vychází z platných metodik, zákonů a vyhlášek.

 

 

Zootechnická evidence

Výpočet krmných dávek

 

Reprodukce a selekce skotu

Reprodukce prasat