Letní kurzy  Rekvalifikace    Večerní kurzy    Dopolední kurzy     Digitální foto   Cvičné testy

Školení uživatelů PC je určeno jak pro úplné začátečníky, tak pro běžné nebo i pokročilejší uživatele, kteří se chtějí v práci s počítačem zdokonalit.

Pravidelně pořádáme rekvalifikační kurzy Úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání. Školení probíhá ve školícím středisku v sídle  firmy. Školící středisko je vybaveno moderní technikou (15 PC)

Pro výuku používáme Operační systém Windows a MS Office 2010.

 

Většina kurzů je tematicky rozdělena do základních modulů:

  1. Základy informačních technologií
  2. Operační systém WINDOWS
  3. Textový editor MS WORD
  4. Tabulkový procesor MS EXCEL
  5. Prezentace - MS PowerPoint
  6. INTERNET a elektronická pošta

Pro pokročilejčí uživatele jsou připraveny kurzy s rozšířením o:

  1. Databáze - MS Access

Pro zájemce jsou připraveny kurzy ovládání kancelářské aplikace OpenOffice

  1. Textový editor - Writer
  2. Tabulkový procesor  - Calc
  3. Prezentace - Impress

 

Termíny školení    Předběžná přihláška

Bližší informace o náplni, osnovách, termínech a cenách kurzů najdete v programech kurzů